Онлајн курсеви

Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
3,900 ден
Заштита при работа : Методи

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИЗВЕСТУВАЊА ДО ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД КАКО ОБВРСКА НА РАБОТОДАВАЧОТ

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА -- ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИЗВЕСТУВАЊА ДО ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД КАКО ОБ...

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
2,900 ден
Заштита при работа : Методи

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВОДСТВОТО ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
3,300 ден
Заштита при работа : Методи

Со поттикнати дискусии до ненасилна комуникација

Времетрање и приклучување на обуката (вебинарот): 28-ти септември 2022 (среда) со поче...

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
3,300 ден
Заштита при работа : Методи

Модел на Интерактивно Конфликтно Партнерство – ПРЕВЕНЦИЈА, СПРАВУВАЊЕ и ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО

ПРЕВЕНЦИЈА, СПРАВУВАЊЕ и ЗАПИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО

(0)
Прегледување на курс
Додади кон твојата листа на желби
Бесплатно
Заштита при работа : Методи

Придобивките од физичката активност на работно место

(0)